az   |   en   |   ru
News
Opportunities
Mass media
Doctor's advice
Certificat
Question-answer
Management and structure
Vacancy
 
 
 
 
 

Oral diaqnoz və radiologiya

   Bizim klinikada müalicə diaqnozdan başlayır. Pasiyentə onun stomatoloji sağlamlığının vəziyyəti haqqında maksımal dərəcədə tam obyektiv və subyektiv informasıya yığımından ibarət diaqnostik konsultasiya edilir (rentgen, anamnezin toplanması, müayinə). Sonra qiyabi konsiliumda alınan məlumatların analizi aparılaraq müalicənin kiliniki və maliyyə planları qurulur və ondan sonra isə mütəxəssis yanına gəliş cədvəlinin qurulması haqqında müzakirələr aparılır. Burda oral kamera,vitalometr, panoramik və radiovizioqrafik rentgen geniş istifadə olunur.
   Karies və diş ətlərinin infeksiyası ağız boşluğunun yeganə xəstəlikləri deyil. Ağız boşluğunun nisbətən bütün yumşaq toxumalarının, çənə sümükləri və birləşmələrinin, ağız suyu vəzilərinin və dilin xəstəlikləri - bütün bunlar stomologiyanın tədqiqat obyektləridir. Bu toxuma və strukturlar ağız boşluğunun az sahəsini tutsalar da onlar çətin anatomik strukturlardır.
   Xroniki xəstəliklərin çoxu ağız boşluğunun vəziyyətində də əks olunur. Məsələn, diabet zamanı diş əti xəstəlikləri tez proqressivləşir (artır). Ağız boşluğunda əmələ gələn periodik və çox saylı damaq xoraları Bexçet xəstəliyinin başlanğıc simptomlarından ola bilər. Bu səbəblərdən stomatologiyada diaqnostika aparılmalı və ağız boşluğunun xəstəliklərinin müalicəsinin planı aydınlaşdırılmalıdır. Beləliklə, Oral diaqnoz və Rentgenologiya bu vacib işləri yerinə yetirir.


   Diş Rentgenoqramları
    Diş rentgenoqramlarının əsas məqsədi dişlərin və çənə sümüklərinin intraoral xəstəliklərinin diaqnostikasıdır. Daha çox istifadə olunan diş rentgenoqramları-iki və ya üç dişi göstərən periopikal rentgenoqramlar və yuxarı / aşağı çənəni, həmçinin çənə sümüklərini göstərən panoram rentgenoqramlardır. Kompyuterlə idarə olunan aşağı dozasını istifadə edərək rentgenoqramalarda işiğı və rəngi dəyişməklə obeyktlərin tam qiymətləndirmə və kompyuter tomoqrafiyası da həmçinin implantların müalicəsində və çənə oynaqlarının xəstəliklərində vacib ola bilər.

    Diaqnoz və Müalicə
    Rentgenoloji metodların köməyi ilə dişlərdə və çənə sümüklərində olan infeksiyalarla bərabər dişin görünən 1/3 hissəsindən fərqli olaraq 2/3 hissəsini də biz asanlıqla identifikasiya edə bilərik. Düzgün diaqnoz düzgün müalicə planı tərtib etməyə imkan verir. Buna görə də bütün lazımı müalicələr əvvəlcədən təyin olunur və bu da gələcəkdə mümkün olan problemərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
   Başlanğıc qeydlərin ardınca gələn sonrakı informasiyalar bizim konfidensial siyasətimizə görə üçüncü şəxslə bölünmür və kliniik ekspertizalar ətraflı yerinə yetirilir. Müalicənin tələblərindən asılı olaraq adekvat diş rentgenoqrammaları edilir və pasiyent müalicəsi planlaşdırılır. Müalicə planına uyğun olaraq bizim klinikada pasiyentlərin müalicələrinə təşəbbüs göstərmək üçün onlar mütəxəssislərin yanına göndərilir. Müalicənin müddətinə və ya müalicə planı haqqında hər hansı bir suallara cavablar bu şöbələrin məsuliyyətindədir.
 
 
 

All right reserved © AQS Dental ® Designed by D&F studio